Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä

WHT-Yhtiöt Oy
Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti
Y-tunnus: 2309266-5

2. Rekisterin nimi

WHT-Yhtiöt Oy:n asiakasrekisteri.

3. Asiakastietojen käyttötarkoitus

Asiakastietoja käytetään lainapäätösten tekemisessä, laskutuksessa sekä suoramarkkinoinnissa.

Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman suostumuksen perusteella.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

Nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus sekä tilinumero.

Myyntihistoriatietoja säilytetään rekisterissä 5 vuoden ajan. Maksusaatavatietoja säilytetään kunnes lainan takaisinmaksuvelvoitteet on suoritettu kokonaisuudessaan.

5. Tietolähteet

Asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot, henkilöluottotiedot, Väestörekisterikeskus sekä puhelin- ja osoitetietoja tarjoavat yritykset.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kuin laskutuksesta ja perinnästä vastaaville yrityksille sekä tarvittaessa viranomaisille. Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen aineisto sijaitsee huolellisesti suojatussa tietojärjestelmässä.